Poutní kostel na Hrádku

Poutní místo Panny Marie Hrádecké

Omilostěná socha Panny Marie Hrádek je hlavním mariánským poutním místem Podblanicka. Poutní ruch je spjatý s uctíváním omilostněné gotické sochy Panny Marie Hrádecké.
Hlavní poutě se konají každým rokem po tři první červencové neděle, na které jsou zváni naši biskupové a ostatní významní představitelé církve.
Mše svaté o poutích se každým rokem konají: v 9 hod., 11 hod. (hlavní mše svatá venku před kostelem) a v 16 hod. Více »

Římskokatolická farnost Hrádek  

Farnost Hrádek je od r. 1994 v duchovní správě Kongregace kněží mariánů. Na území farnosti se nacházejí následující obce:
Ctiboř, místní části Ctiboř a Hrádek, Trhový Štěpánov,Dalkovice, místní části Dalkovic, Štěpánovská Lhota, Radošovice, místní části Lipiny u Radošovic a Onšovice, obec Chlum, Javorník, Kladruby, Libež, Nemíž, Slověnice, Bílkovice,Tehov, místní části Petříny. Více »

Kongregace kněží mariánů

Kněží mariáni pracují v 18 zemích světa a jejich zakladatelem je velký mariánský ctitel, svatý Stanislaw Papczynski. Kongregace Mariánů vznikla v r. 1673 a její hlavní náplní je apoštolská činnost dle vzoru sv. Pavla a pod ochranou Panny Marie.  Původně polský řád, jenž měl přispět k povznesení úrovně náboženského života hlavně ve - farnostech, se stal mezinárodním. V období po tzv. třetím dělení Polska (1794) byl řád r. 1864 zrušen. Obnoven r. 1910 jako - kongregace zásluhou P. Jiřího Matulewicze, dnes blahoslaveného. Roku 1994 byl vytvořen samostatný vikariát pro Čechy a Slovensko, který je součástí polské provincie mariánů. Více »

Poslední rozloučení s hrádeckou paní kostelnicí

Milí hrádečtí farníci i hrádečtí poutníci a také milí táborníci.Paní Stáňa doputovala na konec své cesty

Tento čtvrtek dopoledne nás zasáhla smutná zpráva.

Po krátké nemoci zemřela dlouholetá hrádecká kostelnice - paní Stanislava Jenčíková.

S velkou vděčností za její mnohaletou službu Panně Marii Hrádecké, za její veselou a vtipnou přítomnost se připojujeme k zarmoucené rodině a spolu s nimi chceme poděkovat za její život a svěřit její nesmrtelnou duši Pánu Bohu.

Pohřební obřady proběhnou ve čtvrtek 26. listopadu od 13 hod. v kostele na Hrádku a následně bude uložena na místním hřbitově.

Díky za vše paní Stáňo.

Odpočinutí věčné dej ji Pane...

 

Aktuální pravidla pro bohoslužby 23.11.2020

Bohoslužby a PES :-)

Milí farníci

Normálně odmítám vstup zvířatům do posvátného prostoru (leda, že vletí do kostela vlaštovka a způsobí rozruch při mši), ale tenhle PES v kostele je pro nás povzbudivý.

V souvislosti s novým protiepidemickým systémem máme nyní (od 23.11.2020) možnost slavit bohoslužby v počtu 20 lidí. A pokud se bude zlepšovat situace a nenastanou jiné změny, tak máme i jasný rámec  postupného uvolňování návštěvnosti na bohoslužbách.

Proto od pondělí 23. listopadu platí následující pravidla pro bohoslužby:

Ve všedních dnech (kdy návštěvnost obvykle není velká) budou v obvyklých hodinách slouženy mše svaté s účastí věřících v počtu max 20 lidí.

Hrádek - středa - 1600

Radošovice - čtvrtek (1. pátek) - 1800

Trhový Štěpánov - pondělí, úterý, pátek - 1800

V neděli to bude zatím probíhat, tak jak to bylo naplánováno v době podobných omezení na jaře.

Hrádek - 915 - sv. přijímání, adorace, zpověď, 1000 - mše sv. za účasti rodiny, která má napsanou intenci + pozvaní příbuzní, přátelé - max 20 lidí.

Radošovice - 1030 - sv. přijímání, adorace, zpověď, 1100 - mše sv. za účasti rodiny, která má napsanou intenci + pozvaní příbuzní, přátelé - max 20 lidí.

Trhový Štěpánov 800 - sv. přijímání, adorace, zpověď. Mše sv. v neděli nebude. Doporučuji využít možnosti během týdne a v neděli sledovat přímé přenosy v TV.

Děkuji za pochopení a nadále buďme navzájem ohleduplní a ve všech omezeních a doporučeních se řiďme křesťanskou láskou.

Panno Maria Hrádecká - mocná ochránkyně Podblanicka - přimlouvej se za nás.

Výzva předsedy České biskupské konference k dodržování aktuálních vládních nařízení

Přikládám výzvu pana arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy České biskupské konference, která nás vybizí k svědomitému a solidárnímu dodržování proticovidových opatření.

Také zde najdete informace ohledně možnosti získávání odpustků.

Úmysly mší svatých - Hrádek, Radošovice a Trhový Štěpánov

(opraveno 24/11/2020)

  • Zde naleznete odkazy na soubory PDF se seznamem mešních intencí, tak jak byly zapsány v sakristii. Tento seznam slouží v době koronavirové, aby se s ním seznámili všichni, kteří si "mši svatou napsali" a nyní nemají možnost zjistit, kdy přesně ten jejich úmysl má být odsloužen.
  • Také prosím, aby se příslušná rodina kontaktovala s knězem (třeba v neděli v kostele).
  • Jsou ještě dny, kdy je intence volná. Je možné si ji telefonicky, nebo mailem nahlásit. Vyhrazuji si právo dát přednost rodinám, které na podzim nemají nahlášenou žádnou intenci, aby i oni dostali možnost.

Mešní úmysly pro kostel na Hrádku od 1/11/2020 - 31/12/2020

Mešní úmysly pro kostel v Radošovicích od 1/11/2020 - 31/12/2020

Mešní úmysly pro kostel v Trhovém Štěpánově od 1/11/2020 - 31/12/2020

Syndikovat obsah