Kongregace kněží Mariánů

 

Logo MariánůMariáni dnes

Kongregace kněží mariánů byla založena v druhé polovině 17. století. Je prvním mužským řeholním řádem, který vznikl v Polsku. Založil jej svatý Stanislav Papczyňski v roce 1673. Papežské uznání řehole získali mariáni v roce 1699. Papczyński vytyčil svým spolubratrům tři cíle: šíření úcty k Panně Marii, pomoc duším trpícím v očistci, pomoc diecézním kněžím ve farnostech a apoštolská činnost. Více »

Kde působíme

V Čechách:  v Praze - farnost Hostivař ; farnost na Hrádku u Vlašimi.
Na Moravě: farnost Brumov-Bylnice, farnost Nedašov.
V Polsku: na poutních místech např. Licheń u Konina a Stoczek Warmiński a spravují farnosti na mnoha místech.

Obnovení řádu

V roce 1908 se bl. Jiří Matulewicz spolu se svým přítelem P. prof. Františkem Buczysem rozhodli obnovit klášter Mariánů v Mariannpoli a požádali o papežské schválení. O rok později, 29.srpna 1909, P. Matulewicz složil řeholní sliby a tato událost znamená obnovení Kongregace kněží Mariánů. Obnovený řád musel působit tajně a nesměl používat dosavadní bílé hábity. Mariáni tak začali nosit obyčejné kleriky, aby se navenek nelišili od diecézních kněží, kteří ve svém působení měli mnohem více svobody a nebyli tolik pronásledovaní. Více »

Obnovitel mariánů a jeho myšlenky

Jiří Matulewicz se narodil 13. 4. 1871 ve vsi Lugina, která patřila do farnosti Mariannpol na Litvě, kde působil Řád Mariánů Při křtu ve farním kostele v Mariannpolu dostal jméno Jiří Boleslav.
Otec Jiří Czesnas, generální představený Řádu Mariánů, jistě nepředvídal, že nemluvně, které přivedl do společenství církve, bude jeho nástupcem v úřadu generála, a dokonce obnovitelem umírajícího Řádu. Více »

Další informace