Váš hlas

Vážení přátelé, poutníci a farníci můžete nám napsat vaše:
  • názory týkající se poutního místa a farnosti Hrádek
  • zážitky z pouti a pobytu na Hrádku
  • prosby o modlitbu na vaše  úmysly

Po upgrade webu byla plně zprovozněna tato sekce "Váš hlas". Její chod však vyžaduje některá omezení, daná povahou současného internetu. Z důvodů ochrany webu proti spamu mohou tedy vkládat komentáře pouze registrovaní uživatelé. Budeme rádi, když se zaregistrujete a rozšíříte tak řady přátel tohoto nádherného Mariánského poutního místa na Podblanicku. Pokud Vás můžeme požádat, nevkládejte sem prosím reklamu a jiná sdělení nesouvisející s Farností Hrádek a tématikou tohoto poutního místa.

Děkujeme za pochopení, správci webu

Prosba za uzdravení

Prosím za modlitbu na uzdravení naší dcery Elišky.
Pán Bůh zaplať
Pavel