Obnova fresek a vymalování kostela na Hrádku

 

Rok 2008
V měsících květen, červen 2008 probíhala generální oprava poutního kostela na Hrádku. Díky státním příspěvkům a finanční pomoci mnoha poutníků a farníků se podařilo obnovit fresky na triumfálním oblouku na presbytáři, vymalovat interiér celého kostela, restaurovat lavice, provést chemickou sanaci (opatření proti červotoči) a očistit oltáře. Poslední etapou práce bylo vymalování jižní část fasády a dokončení prací na odvodnění základů kostela.
 
 
Rok 2009
V letošním roce bychom rádi opravili římsu po celém obvodu kostela na Hrádku a k tomu přizpůsobili střechu. Rozpočet na tyto práce činí 390.293,- Kč. Obáváme se však, že z důvodu nedostatku finančních prostředků nebude možno pokračovat v započatém malování fasády kostela.
V případě, že byste chtěli finančně podpořit poutní místo Panny Marie Hrádecké, můžete tak učinit přispěním na náš účet č. 322239399/0800.