Poutní kostel na Hrádku

Poutní místo Panny Marie Hrádecké

Omilostěná socha Panny Marie Hrádek je hlavním mariánským poutním místem Podblanicka. Poutní ruch je spjatý s uctíváním omilostněné gotické sochy Panny Marie Hrádecké.
Hlavní poutě se konají každým rokem po tři první červencové neděle, na které jsou zváni naši biskupové a ostatní významní představitelé církve.
Mše svaté o poutích se každým rokem konají: v 9 hod., 11 hod. (hlavní mše svatá venku před kostelem) a v 16 hod. Více »

Římskokatolická farnost Hrádek  

Farnost Hrádek je od r. 1994 v duchovní správě Kongregace kněží mariánů. Na území farnosti se nacházejí následující obce:
Ctiboř, místní části Ctiboř a Hrádek, Trhový Štěpánov,Dalkovice, místní části Dalkovic, Štěpánovská Lhota, Radošovice, místní části Lipiny u Radošovic a Onšovice, obec Chlum, Javorník, Kladruby, Libež, Nemíž, Slověnice, Bílkovice,Tehov, místní části Petříny. Více »

Kongregace kněží mariánů

Kněží mariáni pracují v 18 zemích světa a jejich zakladatelem je velký mariánský ctitel, svatý Stanislaw Papczynski. Kongregace Mariánů vznikla v r. 1673 a její hlavní náplní je apoštolská činnost dle vzoru sv. Pavla a pod ochranou Panny Marie.  Původně polský řád, jenž měl přispět k povznesení úrovně náboženského života hlavně ve - farnostech, se stal mezinárodním. V období po tzv. třetím dělení Polska (1794) byl řád r. 1864 zrušen. Obnoven r. 1910 jako - kongregace zásluhou P. Jiřího Matulewicze, dnes blahoslaveného. Roku 1994 byl vytvořen samostatný vikariát pro Čechy a Slovensko, který je součástí polské provincie mariánů. Více »

Od 11. května už mohou být všechny naše bohoslužby bez omezení

Milí farníci

Dobrá zpráva smiley Na základě usnesení vlády ze dne 30. dubna je dovoleno od 11. května konat bohoslužby s počtem 100 osob. Pro naši farnost to znamená, že můžeme konat všechny bohoslužby bez omezení, protože na bohoslužby v našich kostelích přichází nejvíce 80 osob.

Nadále trvá zákaz všech návštěv v areálu RÚ Kladruby a tudíž i středeční bohoslužby pro pacienty a personál se zatím nekonají.

Od 11. 5 budou tedy slouženy všechny mše včetně mší v kaplích, které byly doposud také pozastaveny.

Bohudíky za povzbuzující zprávu.

Přeji ochranu Panny Marie Hrádecké

P. Jiří Ptáček MIC

Vracíme se do "normálu", aneb bohoslužby za časů čínské chřipky - aktualizováno 30.4.2020

Drazí farníci

S postupem času jsou uvolňována karanténní opatření a postupně je také možné slavit v našich kostelích bohoslužby. Musíme přitom dodržovat několik hygienických opatření, jako je nošení roušek, dodržování rozestupů (pouze členové jedné domácnosti mohou být pospolu) v lavicích - 2m, vynechává se pozdravení pokoje, nepoužívá se svěcená voda a svaté přijímání se uděluje na dlaň. Také se musí kostely dostatečně větrat a kliky a lavice se musí desinfikovat. Lidé by si měli při vstupu i při odchodu desinfikovat ruce. Kněz by si měl desinfikovat ruce i před a po podávání sv. přijímání.

Termíny a dovolené počty účastníků bohoslužeb:

od 24. dubna - 15 osob

od 11. května  - 100 osob

od 8. června bez omezení počtu lidí

V této první vlně (15 osob) je situace ještě trošičku náročná během nedělí. Doporučuji, aby jsme dali přednost rodinám, které mají napsáný úmysl mše svaté. Také doporučuji přicházet včas. Pokud se naplní počet, kostel bude uzavřen. I nadále platí dispens od osobní účasti na mši svaté a doporučení sledovat mši svatou díky televizním a jiným přenosům. Také je možné před nebo po mši přijmout svaté přijímání v kostele.

Ve všedních dnech se na bohoslužbách tolik lidí neschází, takže tam problém nebude.

Pokud se vše bude i nadále dobře vyvíjet mělo by uvolňování proběhnout, tak jak bylo ohlášeno.

Svěřuji vás i celé Podblanicko pod ochranu Panny Marie Hrádecké

P. Jiří Ptáček MIC

Kladruby RÚ - prozatímní zrušení středečních bohoslužeb

Drazí pacienti, zaměstnanci a farníci z okolí RÚ Kladruby

V souvislosti s vydáním zákazu návštěv v rehabilitačním ústavu Kladruby, musí být zrušeny i bohoslužby, které probíhají v areálu RÚ ve středu večer 18:30. Zákaz platí do odvolání a podobně i zrušení bohoslužeb. Děkuji za pochopení.

Hrádecké poutě, historie

Zde najdete pár zajímavostí a informací o slavných poutích na Hrádku, včetně archivu poutí, které již proběhly (zpětně do roku 2007) a krátkého pohledu do historie...

Hrádecká Madona

Vzácná dřevěná plastika sedící Madony s dítětem datovaná do období mezi rokem 1370 až 1380, byla v nedávné době restaurována v ateliéru Jitky Musilové...

Syndikovat obsah