Poutní kostel na Hrádku

Poutní místo Panny Marie Hrádecké

Omilostěná socha Panny Marie Hrádek je hlavním mariánským poutním místem Podblanicka. Poutní ruch je spjatý s uctíváním omilostněné gotické sochy Panny Marie Hrádecké.
Hlavní poutě se konají každým rokem po tři první červencové neděle, na které jsou zváni naši biskupové a ostatní významní představitelé církve.
Mše svaté o poutích se každým rokem konají: v 9 hod., 11 hod. (hlavní mše svatá venku před kostelem) a v 16 hod. Více »

Římskokatolická farnost Hrádek  

Farnost Hrádek je od r. 1994 v duchovní správě Kongregace kněží mariánů. Na území farnosti se nacházejí následující obce:
Ctiboř, místní části Ctiboř a Hrádek, Trhový Štěpánov,Dalkovice, místní části Dalkovic, Štěpánovská Lhota, Radošovice, místní části Lipiny u Radošovic a Onšovice, obec Chlum, Javorník, Kladruby, Libež, Nemíž, Slověnice, Bílkovice,Tehov, místní části Petříny. Více »

Kongregace kněží mariánů

Kněží mariáni pracují v 18 zemích světa a jejich zakladatelem je velký mariánský ctitel, svatý Stanislaw Papczynski. Kongregace Mariánů vznikla v r. 1673 a její hlavní náplní je apoštolská činnost dle vzoru sv. Pavla a pod ochranou Panny Marie.  Původně polský řád, jenž měl přispět k povznesení úrovně náboženského života hlavně ve - farnostech, se stal mezinárodním. V období po tzv. třetím dělení Polska (1794) byl řád r. 1864 zrušen. Obnoven r. 1910 jako - kongregace zásluhou P. Jiřího Matulewicze, dnes blahoslaveného. Roku 1994 byl vytvořen samostatný vikariát pro Čechy a Slovensko, který je součástí polské provincie mariánů. Více »

Provoz farnosti Hrádek během nouzového stavu od 22. října 2020

Milí hrádečtí farníci, drazí věřící

Dne 22. října 2020 vešla v platnost nařízení Vlády ČR týkající se pandemie Covid19. Některá nařízení mají i dopad na chod naší farnosti a bohoslužby.

 • Bohoslužby se konat nebudou.
 • Je dobré, aby se lidé mohli modlit a přijímat svátosti. Proto budou kostely přístupné:
 • Hrádek – středa 1530, neděle 915
 • Trhový Štěpánov – pátek 1730, neděle 800
 • Radošovice – čtvrtek 1730, neděle 1030
 • V těchto hodinách bude možné přijít a pomodlit se osobní modlitbu, přijmout sv. přijímání, eventuelně požádat kněze o svátost smíření. Prosím dodržujte platná hygienická opatření (desinfekce rukou, rozestupy, sv. přijímání na ruku)
 • Úmysly mší svatých, tak jak byly zapsány, budeme sloužit soukromě na faře v těch dnech, na které byly zapsány (intence Hrádek, Trhový Štěpánov, Radošovice). Pokud chcete nahlásit úmysl mše svaté za své blízké a za svou rodinu, kontaktujte nás telefonicky.
 • Pohřby v tomto čase mohou probíhat za účasti max. 10 lidí.
 • Jedna z výjimek pamatuje na osobní duchovní pomoc. Neváhejte se na nás obrátit po předchozí tel. domluvě (P Ptáček MIC 603530040, P. Cymanowski MIC 733280924).
 • Pamatujte na online bohoslužby. Zde je k dispozici aktuální seznam boslužeb.
 • Některé inspirativní texty najdete i na stránkách farnosti Vlašim.

 

Úmysly mší svatých - Hrádek, Radošovice a Trhový Štěpánov

Zde naleznete odkazy na soubory PDF se seznamem mešních intencí, tak jak byly zapsány v sakristii. Tento seznam slouží v době koronavirové, aby se s ním seznámili všichni, kteří si "mši svatou napsali" a nyní nemají možnost zjistit, kdy přesně ten jejich úmysl má být odsloužen. Také prosím, aby se příslušná rodina kontaktovala s knězem a potvrdila, zda se mše svaté v konkrétní termín zúčastní. V době pandemie, kdy podle současných pravidel, se může mše svaté zúčastnit max 6 osob, bude mše svatá sloužena pouze za přítomnosti dané rodiny. Pokud dotyčná rodina, nebo dárce nevyužije limit 6 osob, může si pozvat ke mši svaté přátele, nebo známé. Každý jistě rád využije možnost zúčastnit se mše svaté fyzicky v kostele. Jsou ještě dny, kdy je intence volná. Je možné si ji telefonicky, nebo mailem nahlásit. Vyhrazuji si právo dát přednost rodinám, které na podzim nemají nahlášenou žádnou intenci, aby i oni dostali možnost.

Mešní úmysly pro kostel na Hrádku od 18/10/2020 - 31/12/2020

Mešní úmysly pro kostel v Radošovicích od 18/10/2020 - 31/12/2020

Mešní úmysly pro kostel v Trhovém Štěpánově od 12/10/2020 - 31/12/2020

Kladruby RÚ - zrušení středečních bohoslužeb do odvolání

Drazí pacienti, zaměstnanci a farníci z okolí RÚ Kladruby

Od neděle 13. 9. 2020 byly v areálu RÚ Kladruby znovu zakázány návštěvy. V souvislosti s tím jsou až do odvolání  zákazu zrušeny středeční bohoslužby v areálu RÚ.

Panno Maria, Uzdravení nemocných - přimlouvej se za nás

Hrádecké poutě, historie

Zde najdete pár zajímavostí a informací o slavných poutích na Hrádku, včetně archivu poutí, které již proběhly (zpětně do roku 2007) a krátkého pohledu do historie...

Hrádecká Madona

Vzácná dřevěná plastika sedící Madony s dítětem datovaná do období mezi rokem 1370 až 1380, byla v nedávné době restaurována v ateliéru Jitky Musilové...

Syndikovat obsah