Poutní kostel na Hrádku

Poutní místo Panny Marie Hrádecké

Omilostěná socha Panny Marie Hrádek je hlavním mariánským poutním místem Podblanicka. Poutní ruch je spjatý s uctíváním omilostněné gotické sochy Panny Marie Hrádecké.
Hlavní poutě se konají každým rokem po tři první červencové neděle, na které jsou zváni naši biskupové a ostatní významní představitelé církve.
Mše svaté o poutích se každým rokem konají: v 9 hod., 11 hod. (hlavní mše svatá venku před kostelem) a v 16 hod. Více »

Římskokatolická farnost Hrádek  

Farnost Hrádek je od r. 1994 v duchovní správě Kongregace kněží Mariánů. Na území farnosti se nacházejí následující obce:
Ctiboř, místní části Ctiboř a Hrádek, Trhový Štěpánov,Dalkovice, místní části Dalkovic, Štěpánovská Lhota, Radošovice, místní části Lipiny u Radošovic a Onšovice, obec Chlum, Javorník, Kladruby, Libež, Nemíž, Slověnice, Bílkovice,Tehov, místní části Petříny. Více »

Kongregace kněží Mariánů

Kněží Mariáni pracují v 18 zemích světa a jejich zakladatelem je velký mariánský ctitel Bl. Stanislaw Papczinski. Kongregace Mariánů vznikla v r. 1673 a její hlavní náplní je apoštolská činnost dle vzoru sv. Pavla a pod ochranou Panny Marie.  Původně polský řád, jenž měl přispět k povznesení úrovně náboženského života hlavně ve - farnostech, se stal mezinárodním. V období po tzv. třetím dělení Polska (1794) byl řád r. 1864 zrušen. Obnoven r. 1910 jako - kongregace zásluhou P. Jiřího Matulewicze, dnes blahoslaveného. Roku 1994 byl vytvořen samostatný vikariát pro Čechy a Slovensko, který je součástí polské provincie mariánů. Více »

Svatý rok milosrdenství - Svatá Brána na Hrádku

Svatý rok milosrdenství
Mottem roku, který začal 8. prosince 2015 a skončí 20. listopadu 2016, je „Milosrdní jako Otec“.
Návštěvou Svaté brány získáváme odpustky
Podrobné podmínky k získání odpustků naleznete zde.
Brána milosrdenství na Hrádku
Svatá brána byla otevřena 27. prosince 2015 na svátek Svaté rodiny biskupem Václavem Malým. Přístupná je vždy během bohoslužeb. Mše svatá v neděli v 9:45 a ve středu 16:00 (říjen-březen), 17:00 (duben-září). Každou první sobotu v měsíci zde probíhá pobožnost, po které následuje mše svatá. Začátek 14:30 (říjen-březen), 15:30 (duben-září).
Brána je přístupná i mimo bohoslužby od dubna 9 - 16 hod.

Chvála Kristu

Nový duchovní  správce na Hrádku

Hrádecké poutě, historie

Zde najdete pár zajímavostí a informací o slavných poutích na Hrádku, včetně archivu poutí, které již proběhly (zpětně do roku 2007) a krátkého pohledu do historie...

Omezení registrací

Vzhledem ke spamování a bezohledným útokům na tento server bylo zakládání nových účtů ze strany nových uživatelů bez náhrady zastaveno. Pokud máte vážný zájem o registraci na webu Farnosti Hrádek, napište na jenda(at)speaker.cz Registrace budou vyřízeny v nejkratším možném čase. Přijímány budou pouze žádosti o registraci v českém, slovenském a polském jazyce.

Děkujeme za pochopení, správce webu.

Hrádecká Madona

Vzácná dřevěná plastika sedící Madony s dítětem datovaná do období mezi rokem 1370 až 1380, byla v nedávné době restaurována v ateliéru Jitky Musilové...

Syndikovat obsah