Poutní kostel na Hrádku

Poutní místo Panny Marie Hrádecké

Omilostěná socha Panny Marie Hrádek je hlavním mariánským poutním místem Podblanicka. Poutní ruch je spjatý s uctíváním omilostněné gotické sochy Panny Marie Hrádecké.
Hlavní poutě se konají každým rokem po tři první červencové neděle, na které jsou zváni naši biskupové a ostatní významní představitelé církve.
Mše svaté o poutích se každým rokem konají: v 9 hod., 11 hod. (hlavní mše svatá venku před kostelem) a v 16 hod. Více »

Římskokatolická farnost Hrádek  

Farnost Hrádek je od r. 1994 v duchovní správě Kongregace kněží mariánů. Na území farnosti se nacházejí následující obce:
Ctiboř, místní části Ctiboř a Hrádek, Trhový Štěpánov,Dalkovice, místní části Dalkovic, Štěpánovská Lhota, Radošovice, místní části Lipiny u Radošovic a Onšovice, obec Chlum, Javorník, Kladruby, Libež, Nemíž, Slověnice, Bílkovice,Tehov, místní části Petříny. Více »

Kongregace kněží mariánů

Kněží mariáni pracují v 18 zemích světa a jejich zakladatelem je velký mariánský ctitel, svatý Stanislaw Papczynski. Kongregace Mariánů vznikla v r. 1673 a její hlavní náplní je apoštolská činnost dle vzoru sv. Pavla a pod ochranou Panny Marie.  Původně polský řád, jenž měl přispět k povznesení úrovně náboženského života hlavně ve - farnostech, se stal mezinárodním. V období po tzv. třetím dělení Polska (1794) byl řád r. 1864 zrušen. Obnoven r. 1910 jako - kongregace zásluhou P. Jiřího Matulewicze, dnes blahoslaveného. Roku 1994 byl vytvořen samostatný vikariát pro Čechy a Slovensko, který je součástí polské provincie mariánů. Více »

Velikonoce 2020

Bratři a sestry, drazí farníci,

velikonoční svátky, které jsou pro nás křesťany nejdůležitější a pro mne osobně také nejkrásnější svátky, budeme prožívat ve stejném "režimu" jako jsme doposud během karantény prožívali neděle. Podle tabulky můžete vidět, kdy budou otevřeny naše kostely. Můžete přijít k osobní modlitbě, adoraci s Pánem Ježíšem v "getsemanské zahradě", adoraci kříže na Velký pátek a k modlitbě u Božího hrobu. Stejně tak i na Bílou sobotu.

Kněz bude k dispozici ke svátosti smíření a ke svatému přijímání.

Bohoslužby se zúčastněte prostřednictvím televizních přenosů (TV Noe, www.mseonline.cz)

Ať vám a vašim rodinám Ježíš Vítěz nad smrtí žehná a Panna Maria Hrádecká vyprošuje ochranu.

Jak budeme letos slavit velikonoce?

Drazí hrádečtí farníci

Ve spolupráci s otcem Jiřím Cymanowskim nyní připravujeme pro vás informace ohledně slavení a prožívání Velikonočních svátků. Naši biskupové nám poslali návod "Velikonoce 2020: Vademecum pro kněze" které si můžete sami pročíst na stránkách cirkev.cz

Přeji vám požehnaný zbytek zvláštní postní doby. Použiji parafrázovaná slova Pána Ježíše: "Toužebně jsem si přál slavit s vámi velikonočního beránka"

P. Jiří Ptáček MIC

Sbírka na charitativní činnost arcidiecéze 22. března

Milí hrádečtí farníci,

předávám vám dopis našeho pana generálního vikáře. V neděli 22. března měla proběhnout každoroční sbírka na činnost Arcidiecézní charity. Bohužel nemohla proběhnout a navíc v této době jsou kladeny ještě větší požadavky na činnost Charity. Tak můžeme pomoci přímo. Viz dopis

Milí spolubratři,

před několika dny jsem Vám posílal zprávu o aktivitách charit v naší arcidiecézi. I když se o jejich práci v médiích moc nehovoří, pracují v těchto nelehkých podmínkách a z velké části se starají právě o osoby, které jsou nejvíce ohrožené nemocí COVID-19. Nasazení pracovníků charit je obdivuhodné. Pečovat o nemocné, staré, lidi bez domova, to se nedá dělat home office.

S aktuálními opatřeními se pojí zvýšené náklady. A k tomu se plánovaná sbírka v neděli 22. 3. na činnost charit v naší arcidiecézi nemohla konat.

Proto Vás prosím, vyvěste na farní webové stránky a hlavně sdělte, osobně či zašlete různým způsobem svým farníkům, naši prosbu.

Místo daru v kostelní sbírce na činnost charity, prosíme, věnujte svůj dar přímo na účet Arcidiecézní charity Praha:

Bankovní spojení: 749011 / 5500

variabilní symbol pro tuto mimořádnou sbírku: 2303

Bratři, děkuji vám za to, že této prosbě budete věnovat pozornost. Všem, kdo se rozhodnou charitní dílo takto podpořit, patří veliký dík.

Ochranu před každým zlem i před virem vyprošuje

Mons. Jan Balík

generální vikář a prezident Arcidiecézní charity

Vláda prodloužila karanténu do 30. dubna

Drazí bratři a setry,

Vláda vyhlásila v noci 15.3.2020 další přísnější opatření. Karanténa je prodloužena do 11.5.2020 (nebo jen do 30.4.2020? uvidíme). Podstatou tohoto opatření je minimalizovat pohyb občanů a tím také minimalizovat další šíření nákazy Covid - 19. Občané mají vycházet jen do zaměstnání, pro potraviny a v několika dalších nejnutnějších případech, jako je pomoc prarodičům atd. Budeme se řídit těmito opatřeními a také doporučeními pro tuto situaci, která dostáváme od našich biskupů.

Zde si můžete přečíst aktuální reakci České biskupské konference.

Z tohoto důvodu v období vyhlášené karantény nebudou v našich kostelích a kaplích žádné bohoslužby a to ani s malým počtem lidí. V neděli v běžnou dobu (Trhový Štěpánov 8:30, Hrádek 9:45 a Radošovice 11:00) budou kostely otevřeny pro individuální modlitbu a kněz bude k dispozici pro svátosti (svátost smíření a svaté přijímání).

Přijaté intence odsloužíme v daných termínech při soukromé mši (za zavřenými dveřmi). Pro informace se na nás obraťte na tel. č. 603530040.

V nutných případech můžeme navštívit nemocné a seniory se svátostnou službou (pomazání nemocných, sv. smíření a sv. přijímání). Také nás neváhejte kontaktovat. P. Ptáček MIC -  603530040, P. Cymanowski MIC - 733280924

Biskupové nás vybízejí k účasti na mši svaté skrze sdělovací prostředky a pokud je to možné máme příjmout svaté přijímání (tomu mají posloužit otevřené kostely s přítomným knězem). Zde je tedy aktuální rozpis online bohoslužeb.

Spolu s biskupy i my vybízíme ke společné modlitbě za ukončení nákazy, za nemocné a umírající, za zemřelé a jejich rodiny a také za ošetřující personál a odpovědné činitele.

Důležité aktuální informace od našich biskupů najdete na stránkách www.cirkev.cz

modlitba papeže Františka k P. Marii za zastavení pandemie

modlitba arcibiskupa olomouckého Jana Grabunera

Také Katolický týdeník je možné číst doma, když není možné si jej obstarat v kostelích. Pěkné :-)

S vírou a nadějí

P. Jiří Ptáček MIC, P. Jerzy Cymanowski MIC

 

Kladruby RÚ - prozatímní zrušení středečních bohoslužeb

Drazí pacienti, zaměstnanci a farníci z okolí RÚ Kladruby

V souvislosti s vydáním zákazu návštěv v rehabilitačním ústavu Kladruby, musí být zrušeny i bohoslužby, které probíhají v areálu RÚ ve středu večer 18:30. Zákaz platí do odvolání a podobně i zrušení bohoslužeb. Děkuji za pochopení.

Syndikovat obsah