Hrádecké poutě 2017

  I. Pouť - neděle 2. července 2017
0900 Mše svatá - celebruje P. Jiří Ptáček MIC, správce poutního místa Hrádek
1100 Hlavní mše svatá - celebruje kard. Dominik Duka OP,
arcibiskup pražský a primas český
1430 Mariánská pobožnost u poutní studánky
1600 Mše svatá – celebruje P. MgA.,Mgr. Jaroslav Konečný,
vlašimský farář a vikář
 
II. Pouť - neděle 9. července 2017
0900 Mše svatá - celebruje P. Mgr. Tomáš Kábele, administrátor z Čechtic
1100 Hlavní mše svatá - celebruje J. M. Mgr. Michael Josef Pojezdný O.Praem., opat strahovské kanonie
1430 Mariánská pobožnost u poutní studánky
1600 Mše svatá – celebruje P. Roman Maximilián Rylko, O.Praem.,
administrátor farnosti Keblov
 
III. Pouť - neděle 16. července 2017
0900 Mše svatá - celebruje P. Karol Matlok MIC, administrátor z Hostivaře
1100 Hlavní mše svatá - celebruje Mons. Karel Herbst SDB,
pomocný biskup pražský
1430 Mariánská pobožnost u poutní studánky
1600 Mše svatá - celebruje P. Jerzy Cymanowski MIC, farní vikář na Hrádku

Ukázat plakát PDFZAVŘÍT