Mariáni dnes

Po krutém pronásledování polských řádů v době rozdělení Polska (od konce 18. století do 1. světové války) je kongregace znovu plná víry ve svoji budoucnost. Rozvíjí svoji činnost v mnoha odvětvích života církve. V šesti provinciích je více než šedesát řeholních domů na pěti kontinentech. Různorodost její práce vychází z potřeb církve v dané zemi. Katechizují děti a mládež, dělají lidové misie a exercicie ve farnostech, vyučují na universitách, vydávají knihy. Jiní, kteří touží a mají odpovídající schopnosti, mohou odejít na misie do zahraničí.
 

     Zakopane v PolskuSulejowek v Polsku