Pozvánka na zářijovou pouť s mariány do Polska

Farnost Praha - Hostivař pořádá pouť do Polska. Jedná se o místa spojená s historií a současností Kongregace kněží mariánů. Zájemci z naší farnosti se mohou přihlásit.