Bohoslužby v RÚ Kladruby obnoveny

Drazí pacienti, zaměstnanci a farníci z okolí RÚ Kladruby

Od 1. 7. 2021 byly v areálu RÚ Kladruby znovu obnoveny bohoslužby každou středu v 1830.

Panno Maria, Uzdravení nemocných - přimlouvej se za nás