Bohoslužby od 3. května 2021

Milí farníci

Od 3. května 2021 budou nedělní bohoslužby v obvyklém čase:

Trhový Štěpánov 830
Hrádek 945
Radošovice 1100

Nedělní bohoslužby v kaplích zatím obnoveny nebudou.

Bohoslužby během týdne jsou podle normálního rozpisu bohoslužeb.

Přeji vám hojnost Božího požehnání a ochranu Panny Marie Hrádecké.