Mimořádné bohoslužby pokračují

Chvála Kristu drazí farníci.

Dobou postní se připravujeme na vyvrcholení křesťanského roku - Velikonoce. Využijme co nejlépe omezené možnosti učastnit se na bohoslužbách, přijímat svátosti.

I nadále budeme (dá-li Pán a budeme zdrávi) sloužit v neděli mimořádné bohoslužby. Tedy v neděli budou v každém kostele dvě mše svaté.

Hrádek: 930; 1030

Radošovice: 800; 1100

Trhový Štěpánov: 830; 930

Takovéto řešení bude platit po dobu nejpřísnějších omezení bohoslužeb způsobených pandemií a pokud nebude přijato jiné vládní nařízení (např. ještě přísnější lockdown a zákaz bohoslužeb podobně jako na jaře 2020).