Vláda prodloužila karanténu do 30. dubna

Drazí bratři a setry,

Vláda vyhlásila v noci 15.3.2020 další přísnější opatření. Karanténa je prodloužena do 11.5.2020 (nebo jen do 30.4.2020? uvidíme). Podstatou tohoto opatření je minimalizovat pohyb občanů a tím také minimalizovat další šíření nákazy Covid - 19. Občané mají vycházet jen do zaměstnání, pro potraviny a v několika dalších nejnutnějších případech, jako je pomoc prarodičům atd. Budeme se řídit těmito opatřeními a také doporučeními pro tuto situaci, která dostáváme od našich biskupů.

Zde si můžete přečíst aktuální reakci České biskupské konference.

Z tohoto důvodu v období vyhlášené karantény nebudou v našich kostelích a kaplích žádné bohoslužby a to ani s malým počtem lidí. V neděli v běžnou dobu (Trhový Štěpánov 8:30, Hrádek 9:45 a Radošovice 11:00) budou kostely otevřeny pro individuální modlitbu a kněz bude k dispozici pro svátosti (svátost smíření a svaté přijímání).

Přijaté intence odsloužíme v daných termínech při soukromé mši (za zavřenými dveřmi). Pro informace se na nás obraťte na tel. č. 603530040.

V nutných případech můžeme navštívit nemocné a seniory se svátostnou službou (pomazání nemocných, sv. smíření a sv. přijímání). Také nás neváhejte kontaktovat. P. Ptáček MIC -  603530040, P. Cymanowski MIC - 733280924

Biskupové nás vybízejí k účasti na mši svaté skrze sdělovací prostředky a pokud je to možné máme příjmout svaté přijímání (tomu mají posloužit otevřené kostely s přítomným knězem). Zde je tedy aktuální rozpis online bohoslužeb.

Spolu s biskupy i my vybízíme ke společné modlitbě za ukončení nákazy, za nemocné a umírající, za zemřelé a jejich rodiny a také za ošetřující personál a odpovědné činitele.

Důležité aktuální informace od našich biskupů najdete na stránkách www.cirkev.cz

modlitba papeže Františka k P. Marii za zastavení pandemie

modlitba arcibiskupa olomouckého Jana Grabunera

Také Katolický týdeník je možné číst doma, když není možné si jej obstarat v kostelích. Pěkné :-)

S vírou a nadějí

P. Jiří Ptáček MIC, P. Jerzy Cymanowski MIC