PETICE na podporu maželství

Milí přátelé

předávám dále prosbu našeho pana kardinála Dominika a pana biskupa Zdenka. Osobně mi toto téma leží na srdci a tak se rád připojuji k výzvě našich pastýřů a šířím tuto petici touto formou. Podpisové archy přijmeme na Hrádku a odešleme organizátorům.

P. Jiří Ptáček MIC

Petice ke stažení

Dopis pana biskupa Zdenka Wassebauera:

Vážení spolubratři v kněžské a jáhenské službě, milí přátelé,
obracím se na Vás před nedělí jménem svým i pana kardinála s velkou prosbou.
Žijeme v době, kdy se různí jednotlivci i vlivné skupiny snaží útočit a zpochybňovat nezaměnitelnou, Bohem stvořenou identitu muže a ženy i jejich jedinečný, trvalý vztah v manželství, otevřený přirozeně plození dětí.  V naší zemi se v současné době určitá skupina snaží o změnu ústavy a v ní zakotveného manželství jako svazku muže a ženy. Je třeba, abychom se my katoličtí křesťané a všichni rozumní lidé snažili pozvednout svůj hlas a udělat, co bude možné, abychom tomuto zabránili.
Žádám Vás tedy, abyste od této neděle a v následující době vyzývali věřící k podepsání petice bud osobně na arších, které prosím, vytiskněte nebo na internetu.
Požádejte, prosím, také věřící, aby se snažili petici šířit a propagovat.
Děkuji a všem vám vyprošuji Boží požehnání!

Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D.
pomocný biskup a generální vikář

 

Připojuji i dopis organizátorů této petice:

Milí přátelé,
asi jste již registrovali, že skupina poslanců včele s Markem Výborným (KDU-ČSL) podala návrh na změnu ústavy ohledně manželství, aby jako svazek muže a ženy bylo pod ochranou našich zákonů.
Je to i reakce na jiný poslanecký návrh, který naopak žádá tzv. manželství pro všechny (tedy umožnění manželství osobám stejného pohlaví) a který už je také načten k projednávání ve Sněmovně. Předkladatelé tzv. manželství pro všechny legitimnost svých požadavků opírají o petici, pod kterou shromáždili cca 70 tisíc podpisů, což není bohužel málo a jejich šance na úspěch je poměrně velká.
Rozhodli jsme se tedy na podporu manželství muže a ženy zorganizovat také petici a tím podpořit návrh poslanců na ústavní změnu, abychom ochránili podstatu manželství a rodiny.
Aby tato petice měla úspěch a byla brána vážně potřebujeme nutně Vaši pomoc. Chceme získat minimálně tolik podpisů jako má petice za tzv. manželství pro všechny a raději mnohem více.
V této databázi máme cca 4 tisíce mailových adres, pokud tedy každý z Vás nasbírá 10 podpisů od svého okolí, budeme mít z poloviny splněno. Prosím, udělejte to a snažte se i víc. Nakonec jde o všechny naše děti a naše budoucí generace, v jakém budou žít světě.
Text petice a petiční arch najdete v příloze, je na něm i adresa ke zpětnému zasílání petice. Brzy k petici zprovozníme webové stránky www.podporamanzelstvi.cz , kde bude mapa, do které můžete zapsat adresu místa, kde budou umístěny petiční archy. Může to být rodinné centrum, vaše rodinná firma, jakékoli křesťanské společenství: klášter, kostel, sbor nebo jakékoli místo, kde se shromažďují lidé: poutní místo, kavárna, divadlo nebo i jakákoli soukromá adresa. Prosíme, využijte i tuto možnost a vytvářejte takto petiční místa! A buď je přidejte do mapy sami nebo, když nám napište, uděláme to za vás! Prozatím budou archy ke stažení na našich stránkách http://www.alipro.cz/novinky/
Petice bude probíhat výhradně papírovou formou, protože jenom tak z hlediska zákona můžeme žádat, aby o požadavku petice jednali ve Sněmovně.
Milí přátelé,
je to po DNU PRO RODINU další velká akce, do které se se svými omezenými silami pouštíme. Víme, že to lidskými silami nelze zvládnout – trochu nám to připadá jak souboj Davida s Goliášem – náš spolek nemá žádné placené zaměstnance, tvoří ho jen skupina dobrovolníků (můžete ji rozšířit i Vy). Prosíme Vás tedy o silnou modlitební podporu a dle vašeho uvážení i tu materiální, bez které to bohužel taky nejde!
Přispět nám můžete na číslo účtu: 2600107732/2010
Se srdečnými pozdravy
 

Jana Jochová, Aliance pro rodinu